Werkveld

Referenties

Het uitgangspunt van passend onderwijs is de verantwoordelijkheid van basisscholen en schoolbesturen om voor iedere leerling onderwijsaanbod te realiseren dat aansluit op de behoeften van het kind. De opleidingsprogramma’s binnen de Inholland Academy zijn dynamisch van samenstelling. De lesstof is actueel en sluit precies aan op wat leerkrachten morgen nodig hebben in werkveld. Er is een ruim aanbod van gecertificeerde post-hbo opleidingen rondom thema’s als gedrag, communicatie, kindercoaching, interne begeleiding en remedial teaching (IB/RT). Kwaliteit bereiken we door samen te werken: met experts uit het werkveld, met lectoraten van Inholland en met andere kennispartners.

Een van de experts is Annemieke Kornblum van de Gedragsspecialist en zij verzorgt al jaren de opleiding tot Gedragsspecialist, de module ‘Gedrag en werkhoudingsproblemen’ binnen de opleiding IB/RT en verschillende maatwerktrajecten.

De maatwerktrajecten worden altijd in samenspraak met de opdrachtgeven vormgegeven en bevatten onderwerpen als het verbeteren van het pedagogisch klimaat binnen de school en/of de professionalisering van leerkrachten op het gebied van gedrag.

Wanneer de kennisvraag het reguliere onderwijsaanbod van de Inholland Academy overstijgt of een schoolorganisatie om een andere, specifieke benadering vraagt is dat geen enkele probleem en kan de Inholland academy in samenwerking met Annemieke van De Gedragsspecialist een maatwerk- of incompany traject samenstellen waarbij uitgegaan wordt van:

  • de eigen organisatiedoelstellingen en bedrijfscultuur
  • de gewenste leerdoelen op zowel organisatie- als medewerkersniveau
  • het profiel van medewerkers, onderlinge samenhang en diversiteit

Voor informatie en ervaringen met De Gedragsspecialist kunt u contact opnemen met Katrien Zuininga:katrien.zuininga@inholland.nl

Sinds 2019 is twee jaar is Annemieke, via De Gedragsspecialist, verbonden aan het Pabo zij-instroom traject op de Haagse Hogeschool. Binnen het zij-instroom traject is Annemieke bevoegd om de geschiktheidsonderzoeken af te nemen, de kandidaten te coachen en de examens af te nemen, waarbij het beoordelen van de bekwaamheidsdossiers, het afnemen van een Criterium Gericht Interview (CGI) en het beoordelen van een les verlichte onderdelen zijn.

Tevens worden op donderdagavond lessen verzorgt aan de kandidaten van het zij-instroomtraject omtrent het realiseren van een goed pedagogisch klimaat, gedragsproblemen in de klas, klassenmanagement, motivatieproblematiek en het voorbereiden op de examens.

Voor informatie en ervaringen met De Gedragsspecialist kunt u contact opnemen met Brenda van der Fliert (b.m.vanderfliert@hhs.nl) 

De Gedragsspecialist heeft een samenwerking met Mariëlle Jongsma van Krachtwijzer. Mariëlle is gecertificeerd kindercoach en als orthopedagoge verbonden aan Visio Onderwijs, een school die onderwijs biedt aan leerlingen met een visuele of meervoudige beperking. 

Vanuit Krachtwijzer wordt hulp geboden aan alle kinderen en jongeren die sterker in hun schoenen willen staan. En aan ouders en leerkrachten die ze daarbij willen helpen.

Krachtwijzer richt zich op het versterken van het zelfvertrouwen, de weerbaarheid en de veerkracht van kinderen. Ontdekken wie je bent, wat je kan, wat je talenten en je dromen zijn, om van daaruit verder te groeien.

http://www.krachtwijzer.nl

Docenttalent is hét onderwijsadviesbureau voor kwaliteitsontwikkeling in het PO, VO en HBO met als doel inspiratie en innovatie geven aan onderwijsprofessionals.

  • Docenttalent biedt gespecialiseerde trainingen. Het gehele aanbod kenmerkt zich door een zeer praktische aanpak, onderbouwd met theoretische achtergronden. Dit alles wordt verzorgd door docenten met een ruime ervaring in het onderwijs, waaronder ook Annemieke Kornblum van De Gedragsspecialist. Zij verzorgt traingen, zoals Jongens in de klas, Klassenmanagemenn, Gedragsproblemen, wat werkt?, Motivatieproblemen in de klas, Executieve functies in de klas en het pedagogisch klimaat binnen de school en klas.

Docenttalent biedt ook persoonlijke coaching en begeleiding, waarbij met een oplossingsgerichte visie wordt gewerkt. Gedurende een individueel traject leert de leerkracht persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden verder te ontwikkelen, waardoor hij weer in zijn kracht komt te staan.

Voor Docenttalent verzorgt De Gedragsspecialist regelmatig persoonlijke coaching voor leerkrachten van verschillende schoolbesturen.

Voor informatie en ervaringen met De Gedragsspecialist kunt u contact opnemen met Elise Luijten: elise.luiten@doccenttalent.nl

Contact