Gedragsproblemen, wat werkt?

Het lesgeven aan leerlingen met gedragsproblemen is voor een leerkracht een hele uitdaging. Gedragsproblemen kunnen bij leerkrachten een sterk gevoel van handelingsverlegenheid en machteloosheid oproepen. Leerlingen met probleemgedrag zijn brutaal, uitdagend, roepen voor hun beurt door de klas en luisteren niet naar de leerkracht. Help…… Wat werkt?

Deze workshopwil leerkrachten als eerste inzicht geven in het ontstaan, voortbestaan en de complexiteit van probleemgedrag. Gedragsproblemen zien als een hulpvraag van het kind ligt aan de basis van de aanpak.

Geen kind is met plezier een klier!

De aanpak van gedragsproblemen begint bij een positieve grondhouding, een goede relatie tussen leerkracht en leerling en het bieden van goed onderwijs. Een kind met gedragsproblemen wil een goede relatie, wil zich ontwikkelen qua kennis en zelfstandigheid.

Deze workshopgeeft inzicht in de interactiepatronen die er ontstaan bij probleemgedrag en geeft handelingsadviezen over hoe de leerkracht  op een constructieve manier kan communiceren.

Onderdelen

  • Ontstaan , voortbestaan en complexiteit van probleemgedrag
  • Interactiepatronen bij probleemgedrag
  • Handelingsadviezen voor een constructieve communicatie

Duur

  • 3 uur

Kosten

  • € 595,- excl. kilometervergoeding

Waar

  • In overleg

Contact