Over mij

Mijn naam is Annemieke Kornblum en 30 jaar werkzaam het onderwijs, zowel in het regulier basisonderwijs als in het cluster-4 basisonderwijs (onderwijs voor kinderen met ernstige gedrags en/of psychiatrische problemen). Sinds vele jaren ook als docent verbonden aan verschillende Hogescholen voor nascholingstrajecten.

Door passend onderwijs komen zowel leerkrachten als leerlingen regelmatig in de problemen. Hoe ga je nu om met leerlingen die ‘meer’ van ons vragen?  Deze vraag staat in de workshops, lezingen en trainingen steeds centraal. Spreken we nu van gedragsproblemen, problemen met het gedrag of is het een leerling die in de problemen zit? Hoe kijken we naar gedrag en wat kunnen we nu heel concreet inzetten om het voor iedere leerling zo goed mogelijk te doen en zelf een blije en positieve leerkracht te blijven? Het kan echt!

Op dit moment mag ik de zij-instromers in het basisonderwijs verwelkomen en begeleiden in hun traject en doe dit met enorm veel plezier!

 

Contact