Werk op maat

Heeft u als leerkracht begeleiding nodig bij het omgaan met gedragsproblemen in de klas of met leerlingen die de diagnose ADHD, ODD, ASS of angststoornis hebben? De gedragsspecialist heeft een uniek concept waarin theorie en praktijk met elkaar verweven zijn. De focus ligt op mogelijkheden en krachten en de begeleiding zal voornamelijk in de klas zelf plaatsvinden, omdat daar de hulpvraag ligt. Deze kan niet enkel op papier of in gesprekken worden aangeleerd. Het is gewoon doen!

Voor scholen zijn ook cursussen of workshops op maat mogelijk. Voorbeelden van onderwerpen zijn: omgaan met probleemgedrag, omgaan met verschillende gedragsstoornissen, zoals ADHD, ODD en autisme, pesten, meidenvenijn en jongens in de klas. Scholen geven hun eigen hulpvragen aan en deze staan dan centraal. Er is veel aandacht voor de dagelijkse praktijk en het eigen handelen. Beide aspecten worden tijdens de workshop theoretisch onderbouwd, zodat leerkrachten zich altijd nog verder kunnen verdiepen en professionaliseren.

Heeft u specifieke vragen en/of wensen, neem dan vrijblijvend telefonisch of via de site contact met ons op.