"De leerkracht
als instrument."

Over De Gedragsspecialist

Mijn naam is Annemieke Kornblum en 30 jaar werkzaam het onderwijs, zowel in het regulier basisonderwijs als in het cluster-4 basisonderwijs (onderwijs voor kinderen met ernstige gedrags en/of psychiatrische problemen). Sinds vele jaren ook als docent verbonden aan verschillende Hogescholen voor nascholingstrajecten.  Op dit moment mag ik ook de zij-instromers in het basisonderwijs verwelkomen en begeleiden in hun traject en dit doe ik met enorm veel plezier!

Workshops

Eerstvolgende workshops:

Jongens in de klas: Dinsdag 15 februari in Utrecht

Wanneer? Dinsdag 22 maart in Amsterdam

Jongens in de klas: Maandag 18 april in Alkmaar

Inclusief een kopje soep, broodje en drankjes.

De tijden zijn altijd van 17.00 uur tot 21.00. 

Werk op maat

Heeft u als leerkracht begeleiding nodig bij het omgaan met gedragsproblemen in de klas of met leerlingen die de diagnose ADHD, ODD, ASS of angststoornis hebben? De gedragsspecialist heeft een uniek concept waarin theorie en praktijk met elkaar verweven zijn. De focus ligt op mogelijkheden en krachten en de begeleiding zal voornamelijk in de klas zelf plaatsvinden, omdat daar de hulpvraag ligt. Dze kan niet enkel op papier of in gesprekken worden aangeleerd. Het is gewoon doen!

Contact