Over de Gedragsspecialist

Een kleine introductie over mijzelf

Mijn naam is Annemieke Kornblum en ben nu 20 jaar werkzaam als leerkracht in het onderwijs, zowel in het regulier basisonderwijs als in het cluster-4 basisonderwijs (onderwijs voor kinderen met ernstige gedrags en/of psychiatrische problemen).

In de afgelopen jaren heb ik de opleiding Remedial Teaching aan de Hogeschool van Amsterdam en de Masteropleiding Special Educational Needs aan het Seminarium voor Orthopedagogiek van Utrecht gevolgd en succesvol afgerond.

De behoefte om een rol te spelen aan de professionalisering van het basisonderwijs en mijn opgedane kennis over te brengen heeft geleid tot het geven van trainingen, cursussen en workshops ten aanzien van gedragsproblemen.

Als gedragsspecialist ben ik een samenwerkingsverband aangegaan met de Inholland Academy en Docenttalent.
De Inholland Academy is het na- en bijscholingsinstituut van Hogeschool Inholland en biedt tal van opleidingen op hbo en  post-hbo niveau en maatwerkmogelijkheden.
Docenttalent biedt gespecialiseerde trainingen, persoonlijke coaching en begeleiding. Alle adviseurs zijn ervaren leerkrachten met ieder hun eigen specialisaties, waardoor de trainingen zeer praktisch gericht zijn en onderbouwd worden met theoretische achtergrond.

Daarnaast neem ik als bevoegd werkveldassessor competentie-examens af bij Master SEN opleidingen van Windesheim.

Deze samenwerking garandeert de hoogste kwaliteit, continuïteit en actualiteit voor de aangeboden cursus en workshop.

Voor uitgebreide informatie kunt u terecht bij inholland.nl/academy en www.docenttalent.nl

Workshops

Maatwerk

Heeft u als leerkracht begeleiding nodig bij het omgaan met gedragsproblemen in de klas of met leerlingen die de diagnose ADHD, ODD, ASS of angststoornis hebben? De gedragsspecialist heeft een uniek concept waarin theorie en praktijk met elkaar verweven zijn. De focus ligt op mogelijkheden en krachten en de begeleiding zal voornamelijk in de klas zelf plaatsvinden, omdat daar de hulpvraag ligt. Dze kan niet enkel op papier of in gesprekken worden aangeleerd. Het is gewoon doen!

Voor scholen zijn ook cursussen of workshops op maat mogelijk. Voorbeelden van onderwerpen zijn: omgaan met probleemgedrag, omgaan met verschillende gedragsstoornissen, zoals ADHD, ODD en autisme, pesten, meidenvenijn en jongens in de klas. Scholen geven hun eigen hulpvragen aan en deze staan dan centraal. Er is veel aandacht voor de dagelijkse praktijk en het eigen handelen. Beide aspecten worden tijdens de workshop theoretisch onderbouwd, zodat leerkrachten zich altijd nog verder kunnen verdiepen en professionaliseren.

Heeft u specifieke vragen en/of wensen, neem dan vrijblijvend telefonisch of via de site contact met ons op.

CONTACT

Laan van albertshoeve 127 1902 SB Castricum

06 2411 4662

info@degedragsspecialist.nl

STUUR EEN BERICHT